Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
71143 ngày (28.60%)161 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
31141 ngày (28.20%)155 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.93%)
92140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
76139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
66138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
13137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
18136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
70135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
90134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
12132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
01131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
46131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
43130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
10129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
67129 ngày (25.80%)139 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
72129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
19128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
41128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
26127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
38127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
47127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
55127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
91127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
04126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
50126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
74126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
30125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
34125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
64125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
94125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
96125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
07124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
11124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
20124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
68123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
84123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
53122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
54122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
77122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
93122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
25121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
60121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
65121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
99121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
36120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
63120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
08119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
97119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
29118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
40118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
42118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
48118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
27117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
32117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
58117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
98117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
23116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
28116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
33116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
95116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
02115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
57115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
85115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
22114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
24114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
51114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
37113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
69113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
75113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
14112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
35112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
39112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
61112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
03111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
06111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
15111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
59111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
80111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
79110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
52109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
56109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
81109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
87109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
62108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
78108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
09107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
16107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
21107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
83107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
17105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
45105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
73104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
49103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
88103 ngày (20.60%)123 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
44102 ngày (20.40%)123 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
82100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
8998 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
8690 ngày (18.00%)113 lần ( 0.8%) 1.26 lần/ngày (125.56%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm