Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
31142 ngày (28.40%)158 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.27%)
71142 ngày (28.40%)159 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
92140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
76139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
18137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
66136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
70135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
90134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
01132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
46132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
43131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
10130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
12130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
47128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
72128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
19127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
26127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
41127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
50127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
55127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
67127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
91127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
04126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
07126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
34126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
64126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
30125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
38125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
74125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
94125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
96125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
11124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
20124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
53123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
54123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
65123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
68123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
84123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
25122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
93122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
63121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
77121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
97121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
36120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
60120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
99120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
08119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
40119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
42119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
48119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
05118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
27118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
23117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
32117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
98117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
28116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
58116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
95116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
02115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
33115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
57115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
85115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
00114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
22114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
37113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
39113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
51113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
75113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
14112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
35112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
06111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
15111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
61111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
69111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
03110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
56110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
59110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
80110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
79109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
81109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
52108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
62108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
78108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
87108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
09107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
16107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
21107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
83107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
45106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
17104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
49104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
73104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
88104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
44102 ngày (20.40%)123 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
8298 ngày (19.60%)115 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
8998 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
8690 ngày (18.00%)113 lần ( 0.8%) 1.26 lần/ngày (125.56%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm