Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 06-12-2022 (84807) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 30-11-2022 (98112) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 19-11-2022 (66534) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 17 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-11-2022 (67246) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 34 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 09-11-2022 (57765) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 27 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 29-11-2022 (25380) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-11-2022 (67896) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 01-12-2022 (52770) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-11-2022 (52091) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 30-11-2022 (98112) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-12-2022 (24523) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 13-11-2022 (96305) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 23 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 06-12-2022 (84807) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-11-2022 (36819) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 04-12-2022 (05028) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-11-2022 (30529) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2022 (67857) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 03-12-2022 (10576) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 27-10-2022 (89604) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 40 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 02-12-2022 (24523) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 23-11-2022 (47779) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 06-12-2022 (84807) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-11-2022 (25380) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 05-12-2022 (13454) đến 06-12-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm